Modules

iMailingtool

iMailingtool of Kirra Mailer wordt gebruikt om grote hoeveelheden e-mail te versturen. Bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief.

Er zijn twee versies van iMailingtool:

 • De module in Kirra
  Deze vind je in je Kirra-installatie. Dit is een module in de donkere balk links in je scherm en staat onder andere modules zoals Pagina's, Media, Gebruikers, etc.
   
 • De versie die op zichzelf staat
  Deze maakt gebruik van een eigen link en wordt gebruikt als je (nog) geen Kirra gebruikt. 

Beide versies maken gebruik van dezelfde techniek. Voor het doel van deze handleiding leggen we de module uit in screenshots, maar de stappen zullen voor voor beiden sterk vergelijkbaar zijn.


Module in Kirra

Zie links de module in Kirra, waarbij er via de zoekfilters geschakeld kan worden tussen de verschillende nieuwsbrieven en de statussen:

 • Concept: deze nieuwsbrief is nog in de maak
 • Geagendeerd: deze mailing is klaar en wordt in de toekomst verzonden
 • Bezig met verzenden: de mailing wordt op dit moment verstuurd
 • Verzonden: deze mailing is in het verleden verstuurd

Adreslijsten

Let op: afmeldingen worden verwerkt per adreslijst

De meeste mensen gebruiken meerdere adreslijsten met daarin abonnees. Als een abonnee zich afmeldt voor adreslijst A, dan kan deze nog steeds aangemeld zijn op adreslijst B.

 • Zou je een mailing uitsturen naar zowel adreslijst A als adreslijst B, dan krijgt diegene deze e-mail ook omdat hij is aangemeld op B
 • Als je alleen stuurt naar adreslijst A dan krijgt diegene de e-mail niet
 • Als je alleen stuurt naar adreslijst B dan krijgt diene de e-mail wel

Goed gebruik van adreslijsten zorgt dat afmeldingen automatisch juist verwerkt worden. Dit is (wettelijk) belangrijk. Lees onderstaand hoofdstuk daarom aandachtig door.

Werking van adreslijsten

Een adreslijst wordt gebruikt voor een bepaalde "bron". Zo kun je adreslijsten hebben als:

 • Aanmeldingen via domeinnaam.nl
 • Aanmeldingen van de huishoudbeurs
 • Medewerkers
 • Adressen uit ons CRM

Het kan zijn dat je voor een mailing een adreslijst bijwerkt met nieuwe gegevens. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Let op: omdat afmeldingen per adreslijst worden verwerkt, is het niet de bedoeling om voor elke mailing een nieuwe adreslijst aan te maken. Je kunt hiervoor wel een bestaande lijst bijwerken.

Statussen voor adressen

Er zijn verschillende termen voor een abonnee. Een abonnee kan tegelijkertijd in meerdere adreslijsten staan (met verschillende statussen). Het is ook mogelijk dat een abonnee vaker voorkomt in een adreslijst; bijvoorbeeld als diegene eerder was afgemeld en nu weer is aangemeld (diegene krijgt dan ook weer mailingen). 

 • Actief
  Deze abonnee heeft de aanmelding bevestigd en krijgt mailingen
   
 • Afgemeld
  Deze abonnee is in het verleden aangemeld geweest, maar heeft zich afgemeld voor een of meerdere adreslijsten.
   
 • Kandidaat / Niet bevestigd
  Deze abonnee heeft zich aangemeld, maar nog niet bevestigd (zogenaamde opt-in). Deze abonnee krijgt nog geen mailingen.

Tips voor het gebruik van Excelbestanden

Er kan gewerkt worden met Excel-bestanden (ook wel spreadsheets genoemd). Hou hiervoor de volgende richtlijnen aan:

 • De eerste regel van je bestand bevat per kolom een kop, zoals "email", "naam", etc. daaronder volgen de gegevens
 • We herkennen een aantal synoniemen van e-mail zoals "email", "e-mailadres", "e-mail adres" maar bijvoorbeeld niet "e-mailadres medewerker thuis". Als je "email" gebruikt, komt het altijd goed.
 • Uitgebreidere functies van Excel zoals formules, filtering, werkbladen en referenties kunnen zorgen dat het bestand onleesbaar wordt voor iMailingtool.

Voorbeeldweergave van een adresbestand:
Downloaden als Excel-bestand

email aanhef naam
h.smith@a-team.gov heer Smith
b.a.baracus@a-team.gov heer Baracus
[...] [...] [...]
a.allen@a-team.gov mevrouw Allen

 

Tip: lukt het niet om een Excel-bestand te uploaden? Sla hem dan op als een .csv-bestand (Bestand > Opslaan als). De extensie '.csv' staat voor "comma separated value". Dit is een bestand met platte tekst waarin de uitgebreidere functies van Excel niet mogelijk zijn en dus niet worden opgeslagen. Omdat dit bestandstype minder complex is, gaat het importeren beter.

E-mailadressen toevoegen aan een adreslijst

Er zijn vijf manieren om e-mailadressen toe te voegen aan een adreslijst, op volgorde van meestgebruikt:

 1. Excel-bestand toevoegen aan adreslijst
  Voorbeeldvideo met stappen (bij laatste stap kies bij Gewenste actie "Toevoegen")
  Resultaat: Alle e-mailadressen die wel in het Excel-bestand staan maar niet in de adreslijst worden toegevoegd. Er worden geen abonnees afgemeld.
  Voorbeeld: Als je een adreslijst hebt met 100 adressen en er staan 25 in het Excel-bestand, heb je hierna een adreslijst met 125 adressen
   
 2. Excel-bestand synchroniseren met adreslijst
  Voorbeeldvideo met stappen (bij laatste stap kies bij Gewenste actie "database leegmaken en nieuwe data importeren")
  Resultaat: Adreslijst wordt gelijk gemaakt met het Excel-bestand met behoud van afmeldingen. Adressen die niet in het Excel-bestand staan worden uitgeschreven. Dit is handig als je voor elke mailing een volledige uitdraai maakt van je CRM-systeem bijvoorbeeld.
  Voorbeeld: Als je een adreslijst hebt met 100 adressen en er staan 25 in het Excel-bestand, heb je hierna een adreslijst met 25 adressen (75 adressen worden afgemeld omdat ze niet in het Excel-bestand staan)
   
 3. Nieuwe adreslijst maken
  Voorbeeldvideo met stappen
  Dit is een nieuwe "bron" (zie alinea hierboven). Deze kijkt niet naar afmeldingen van andere adreslijsten. Deze adreslijst kan leeg zijn, maar je kunt hier ook een Excel-bestand aan toevoegen.
   
 4. Iemand meldt zichzelf aan via een aanmeldformulier
  Adreslijsten kunnen gekoppeld worden aan aanmeldformulieren op een website. 
   
 5. Handmatig een e-mailadres toevoegen
  Bij elke adreslijst vind je ook knoppen om handmatig een e-mailadres toe te voegen aan een adreslijst.

E-mails personaliseren

E-mails kunnen gepersonaliseerd worden, zodat je bijvoorbeeld een aanhef kunt gebruiken als:

Beste [aanhef] [voorletters] [achternaam],

Want dan per e-mail resulteert in bijvoorbeeld:

Beste heer B. Obama,

Hiervoor kan elk veld uit de adreslijst gebruikt worden als je er blokhaken omheen zet. Het voorbeeld hierboven werkt dus als de kolommen "aanhef", "voorletters" en "achternaam" aanwezig zijn in je adreslijst (die je dan meestal via een Excel-bestand toevoegt). De kolommen zijn vrij te gebruiken, dus als je dit wilt aanvullen met "personeelsnummer", "telefoonnummer thuis", etc. dan kan dat en kun je dit in je e-mails gebruiken.

Tip vanuit wetgeving (AVG): zorg ervoor dat je alleen gegevens toevoegt die je ook wilt gebruiken. Als je nooit een personeelsnummer of telefoonnummer in een e-mail wilt gebruiken, upload hem dan niet.

Mailings versturen

Met een mailing bedoelen we een mailing aan een of meerdere adreslijsten, bijvoorbeeld het uitsturen van een nieuwsbrief. Voor een mailing zijn enkele velden nodig, dit hoofdstuk beschrijft deze stappen en wat ze inhouden.

Invoervelden voor een mailing

 • Werktitel / Naam
  Dit is een titel waarmee je de mailing kunt herkennen. Deze is voornamelijk voor jezelf en een abonnee ziet dit meestal niet. Een uitzondering hierop is dat deze titel ook wordt meegegeven als er wordt doorgeklikt op een link (zie hoofdstuk statistieken).
   
 • Onderwerp
  De onderwerpregel die de abonnee in het e-mailprogramma ziet. 
   
 • Afzender
  De naam van de afzender, meestal de naam van de organisatie. Wij raden aan om deze niet te wijzigen. Wilt u dat deze standaard anders wordt ingevuld? Neem dan contact met ons op. 
   
 • Adres afzender
  Het e-mailadres van de afzender. 
   
 • Adreslijst(en)
  Selecteer hier de adreslijsten die je wilt gebruiken voor verzending (meer over adreslijsten beheren). Het is ook mogelijk om een deel van een adreslijst te mailen, zie hiervoor het kopje "Segmenteren" hieronder.
   
 • Velden voor de vulling van de nieuwsbrief
  De opmaak en inhoud van een nieuwsbrief kan anders zijn. Zo is de nieuwsbrief van je waterbedrijf niet hetzelfde als die van de Albert Heijn. Omdat deze opzet per nieuwsbrief anders kan zijn, heb je hier ook verschillende velden voor. De snelste manier om dit te begrijpen is het invullen van deze velden en in het voorbeeld te kijken (blauwe knop rechtsboven) hoe de nieuwsbrief eruit ziet.
 • Analytics
  Het kan erg waardevol zijn om te zien wat een abonnee doet nadat hij op een link in een nieuwsbrief heeft geklikt. Hiervoor worden velden meegeven (zogenaamde UTM-tags) met deze links, zodat een statistiekenpakket (bijvoorbeeld Google Analytics) op je website weet waar het bezoek vandaan komt. Zo kun je een abonnee volgen van nieuwsbrief tot aankoop bijvoorbeeld. Vul je hier niets in, dan wordt dit automatisch gevuld met de naam / werktitel van de mailing.

Verzenden

Tip: stuur voordat je verzendt een testmail aan jezelf en controleer of afbeeldingen en links goed werken. Het sturen van een testmail kan via het grijze knopje met de drie bolletjes rechtsboven. 

Zodra de mailing klaar is en je hebt adreslijsten geselecteerd, wordt de groene "Opslaan"-knop rechtsboven voorzien van een uitklapmenu om te verzenden. 

Als je op het driehoekje naast "Opslaan" klikt komt er een optie "Verzenden" tevoorschijn. Dit knopje doet nog niets, maar toont eerst een bevestigingsmelding. In deze melding staat de status ten aanzien van je credits en een optie om de mailing pas later uit te sturen. Als je in deze melding op de groene knop "Verzenden" klikt, wordt de mailing daadwerkelijk verstuurd.

Segmenteren

Deze stap is optioneel. Het komt voor dat je een deel van een adreslijst wilt mailen. Met de optie segmenteren kun je filteren uit alle beschikbare velden van een adreslijst. Om iets geks te noemen: Je kunt bijvoorbeeld alleen de mannen of alleen de vrouwen van een adreslijst mailen. 

Na verzending

Statistieken

De iMailingtool verzamelt standaard de volgende statistieken voor elke verzonden e-mail:

 • Is de e-mail afgeleverd of geweigerd (ook wel 'bounce' genoemd, zie hieronder) en wanneer?
 • Is de e-mail gelezen en wanneer? (dit betekent: zijn afbeeldingen uit de e-mail ingeladen?)
 • Is er doorgeklikt op links in de e-mail en wanneer en hoevaak?

 

Niet afgeleverd (bounces)

Als een bericht niet wordt afgeleverd, wordt dit een 'bounce' genoemd. De ontvangende e-mailserver meldt dan aan iMailingtool dat het bericht niet afgeleverd kan worden. Dit kan verschillende redenen hebben, die worden onderverdeeld in zogenaamde "harde bounces" en "zachte bounces":

 • Hard bounce
  E-mailserver van abonnee meldt aan iMailingtool: "ik kan het bericht niet afleveren en ik verwacht dat dat in de toekomst ook niet lukt"
  Bijvoorbeeld: e-mailadres bestaat niet (meer)
   
 • Zachte/soft bounce
  E-mailserver van abonnee meldt aan iMailingtool: "ik kan het bericht niet afleveren maar ik verwacht dat dat in de toekomst misschien wel weer lukt"
  Bijvoorbeeld: de mailbox is vol

Let op: de status die iMailingtool krijgt, wordt gegeven door de ontvangende e-mailserver. Hoewel daar standaarden voor zijn, worden die niet altijd gehanteerd door de e-mailserver van je abonnees. Zo kan het zijn dat een e-mailserver een harde bounce geeft voor een volle mailbox. Onze ervaring is dat bounce-statistieken ongeveer negen van de tien keer betrouwbaar zijn.


Doorsturen

Wil je een verzonden mailing nasturen voor een individueel e-mailadres? Dan kan dat met de optie "Doorsturen".

Kopiƫren / opnieuw versturen

Je kunt een e-mail die al eens is verstuurd opnieuw gebruiken door hem te kopiëren. De inhoud van de verzonden e-mail komt dan weer terug bij de concepten te staan zodat hij bewerkt en opnieuw verzonden kan worden. De oorspronkelijke mailing blijft staan bij de verzonden items, want die is immers al verzonden.

Online versie

Deze optie opent een niet-gepersonaliseerde online versie van de verzonden nieuwsbrief.

Doorklikken (ook wel clickthrough of CTR genoemd)

Als je links gebruikt in je e-mail om bijvoorbeeld te verwijzen naar een nieuwsartikel, dan wordt gemeten of deze links bezocht worden. Dit wordt gedaan door een link eerst naar onze server te sturen, de klik te registreren en dan door te sturen naar de uiteindelijke link. Deze optie staat standaard aan voor alle uitgaande links.